Vision

Vi ser ett framtida nordöstra Göteborg som med hjälp av lokalt förankrad besöksnäring byggt upp nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Där lokala aktörer samarbetar för att skapa områdesspecifika boenden och upplevelser. Invånarna erbjuder Bed & Breakfast och får extra inkomster till dem själva och även kunder till andra företagare i nordöstra Göteborg och i nätverket. Fler besökare syns mellan husen och på lokala arrangemang.

Redan etablerade företag, liksom lokala affärer eller persontransportföretag, har nått fler kunder. Samtidigt har nya företag startats. Företagare från hela landet kommer till Tikitut i Göteborg för att arrangera sina utbildningsdagar i en unik miljö och ge sina anställda nya upplevelser. De kan få höra unika berättelser av de Göteborgare som bor i området eller kanske delta i en specialdesignad studieresa. Det är vanligt att i området träffa på besökare från när och fjärran som deltar i en temaresa eller i ett språkboende; för att lära sig arabiska eller något annat språk som talas i området.

Genom relationsmarknadsföring har Tikitut, såväl som Göteborg och Västra Götalandsregionen, blivit ett flaggskepp för att erbjuda resmål där besökarens pengar ger mervärde. Där Göteborgaren och gästen får närkontakt och inblick i nya kulturella sammanhang. Det är självklart för arrangörer av event, konferenser, konserter och liknande att hänvisa sina besökare till Tikitut för boende och fler upplevelser. Vi ser att medborgare med hantverks- eller lantbrukarkunskaper som är födda i andra länder, åker på tema- och studiedagar med våra samarbetspartners inom regionen, för att få handledning och mentorskap och uppmuntras att skapa hållbar utveckling med hjälp av lokalt förankrad turistnäring inom den egna regionen.