Värdegrund

Bokskott

Vi vill vara en aktör som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vår solida värdegrund bygger på de fyra kärnorden: glokal mötesplats, inkludera, personligt och hållbarhet. Dessa ord påverkar den vardagliga verksamheten och symboliserar allt vi gör och kommunicerar.

En glokal mötesplats

Tikitut är en glokal mötesplats som, med hjälp av lokalt förankrad besöksnäring, skapar möten mellan områdets invånare och besökare. Östra Göteborg innehar många outnyttjade resurser och samtidigt växer turistindustrin och är idag en av världens största näringar. Sveriges strategi för att utveckla Sverige som destination är bland annat att satsa på hållbarhet. Genom Tikitut kan fler områden utvecklas. Vi, lokalinvånarna och lokala aktörer får möjlighet att tillsammans med besökare skapa en av Sveriges mest inkluderande sociala upplevelse. Matintresserade besökare får möjlighet att njuta av en bit mat från olika delar av världen. En naturintresserad gäst bjuds på personliga  berättelser från glokala Tikitut- guider. På den glokala mötesplatsen Tikitut lagas det mat tillsammans, livserfarenheter delas och såväl besökare som lokalinvånare får en unik upplevelse.

Inkludera

På ett öppet och nyfiket sätt är Tikitut plattformen för ett hållbart samhälle. Vi strävar efter att vara en inkluderande kraft som tillvaratar resurser som ett område har att erbjuda. Vi vill verka för och lyfta fram mångfalden i vårt samhälle som en värdefull tillgång. Genom vår verksamhet tar vi ett socialt ansvar och hittar även andra initiativ och företag som likaså tar ett socialt ansvar kring exempelvis mångfaldsfrågor i samhället. Vi förändrar tillsammans och skapar en samhällsutveckling  genom samarbeten.

Personligt

Vi gör det med personlighet och det syns i det vi gör; om det är en annons i en tidning, ett seminarium på ett universitet eller i en matlagningskurs i ett Hemma-hos boende. Våra Hemma-hos boenden ser alla olika ut. Det personliga speglas i våra upplevelseprodukter. Genom personliga möten träffar gästen och boendevärden varandra på den glokala mötesplatsen, Tikitut.

Hållbarhet

Vårt förhållningssätt är att bidra till hållbarhet på kreativa och innovativa sätt. Vi har en ambition att delta i en hållbar samhällsutveckling genom Tikitut och gör det genom en ständig utveckling av interna processer. Vi förmedlar sociala värden och det gör vi riktigt bra. Genom våra turismprodukter får besökaren en social upplevelse samtidigt som det gynnar det lokala samhället.