Hållbar Turism

Hållbar turism i världen

Det finns en mängd olika definitioner på vad hållbar turism är. Vissa menar att det endast kan vara en småskalig form av turism medan andra istället lägger fokus på  ett förhållningssätt som kan appliceras inom verksamheter som driver såväl småskalig som storskalig turism, och att det istället handlar om sättet ett företag driver en verksamhet på. Det intressanta i sammanhanget är att hållbar turism som form kan göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling, att arbetstillfällen skapas, fattigdom bekämpas och de lokala invånarna och platsen de bor på utvecklas. Områden och invånare växer, hopplöshet och fattigdom byts ut till framtidstro och entreprenörskap.
Hållbar turism används som ett instrument världen över för att skapa en utveckling som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hålbar. Konkret kan det innebära att bidra till att skapa en oförstörd natur, en bättre hälsa, kulturellt utbyte och såklart din tillfredsställelse som besökare.


Hållbar turism i östra Göteborg

Tikitut vill göra nytta på ett trovärdigt sätt och är därför är vi väldigt noggranna med hållbarhetsaspekten. Ett av de viktiga värdeorden är hållbarhet och hållbarhet är vad vi sträva efter och vill uppnå. Alltifrån att vi uppmuntrar våra besökare att shoppa second hand, till förhållningssätt i våra egna interna processer. Våra samarbeten är lokala i den mån det är möjligt. Vi uppmanar våra besökare att åka kollektivt, inom Göteborg men även, i den mån det är möjligt, till Tikitut. Tikituts verksamhet inspireras av FN:s arbete med hållbar turism. FN menar att hållbar turism ska bidra till att skapa lokala arbetstillfällen, inkomster samt bidra till fattigdomsbekämpning. Turismen ska verka för att bevara naturen och uppmuntra besökare till att visa respekt och hänsyn för naturen. Ur FN.s perspektiv inkluderas även hållbar turism av att respektera traditioner, kunskap och inhemska kulturer.


Turism i östra Göteborg

I Östra Göteborg kan du som besökare uppleva natur, kultur och vatten. Det finns möjlighet till att fiska, klättra, gå guidade naturslingor och träffa Göteborgare. I Bergsjön finns också insjön Bergsjön, där man kan bada, sommartid och åka skridskor, vintertid. Det finns fem museer i östra göteborg: Kvibergs militärmuseum, idrottsmuseet, Kortedala lägenhetsmuseum, scoutmuseet samt Nostalgicum – ett museum som visar föremål från 50-och 60-talet.


Området kring Gamlestaden och Kviberg är sedan 1400-talet en knutpunkt för handel. Lödöse,Göteborgs hemvagga och en av Sveriges mest handelsutvecklade områden under medeltiden låg i närheten av Östra Göteborg. Handelsmän från England, Nederländerna och Hansan träffades i Lödöse för att byta varor med den tidens handelsmän. Bland annat exporterade Lödöse timmer och järn. Under 1400-talet grundades nya Lödöse och gamla Lödesö förflyttades till området kring Säveholmen, Gamlestaden. Till Gamlestaden byggdes byn Kviberg. Idag utgörs Östra Göteborg av Bergsjön, Kortedala, Utby, Kviberg och Gamlestaden.