Om Tikitut

Tikitut community-based tourism är en glokal (global+lokal) mötesplats som skapar nya kontakter mellan dem som bor i staden och de som besöker staden. Tikitut kompletterar Sveriges arbete för en besöksnäring i det hållbara samhället genom att erbjuda genuina möten för boende och besökare. Besökarnas deltagande leder till inkomster åt människorna som bor i staden, med utgångspunkt i de boendes behov och villkor.

Tikitut vill verka för ökad mångfald och ett inkluderande samhälle. Genom Tikitut kan lokala områden utvecklas. Invånarna själva får möjlighet att tillsammans med besökare skapa Sveriges mest unika, mångfacetterande sociala upplevelse. På den glokala mötesplatsen Tikitut lagas det mat tillsammans, livserfarenheter delas och såväl besökare som lokalinvånare får en unik upplevelse.

När du bokar en upplevelse och deltar i Tikituts verksamhet tar du aktivt ställning för ett  inkluderande samhälle med mångfald, samtidigt som ditt besök direkt leder till inkomster för boende och dem som är engagerade i lokal samhällsutveckling.NaMeUlFacebook

Tikitut community-based tourism lanserades av Mehmet Yamanlar, Nadia Destici och Ulla Gawlik år 2012. En trio som ville synliggöra outnyttjade resurser i nordöstra Göteborg och därmed delta i hållbar samhällsutveckling i ett område med  olika samhällsutmaningar. En önskan om att sammankoppla turismen till nordost för att locka besökare till området låg till grund för att starta verksamheten. Genom Tikitut kan nu lokala invånare skapa sina egna arbetstillfällen och få möjlighet till en extra inkomster där man erbjuder olika aktiviteter och boendeformer. Detta innebär i praktiken att besökaren kan ta del av det lokala samhället och det lokala samhället kan ta del av besöksnäringen. Tikituts mål är att med hjälp av lokalt förankrad besöksnäring identifiera, synliggöra och utveckla invånarnas och områdets resurser till attraktiva unika tjänster för offentliga, frivilliga och privata organisationer samt till de organisationer som arbetar med nyanlända.

Idag är Tikitut en av Göteborgs första plattformer för hållbara turistresor. Genom Tikitut skapas arbetstillfällen och sysselsättning för lokalinvånarna samtidigt som besökare med ett intresse för mat, natur och kultur får en möjlighet att besöka Östra Göteborg.