Community-based tourism när den är som bäst.

Community-based tourism när den är som bäst. Besökaren tar del av det lokala samhället och det lokala samhället tar del av besöksnäringen.

English